Powierzchnie do wynajęcia

Wynajem powierzchni tymczasowych na terenie pasaży handlowych i na Rynku:

wynajem@manufaktura.com

+48 42 664 92 60
w godzinach 9.00-18.30

Katalog powierzchni najmu:

Informacji na temat lokali do wynajęcia na terenie Manufaktury udziela:

handlowy@apsysgroup.pl

Dział Handlowy

Konsultanci ds. powierzchni:

 
Elżbieta Rek
510 020 056
 
Anna Merta
510 020 082
 
Joanna Bieniek
510 020 004
 
Marta Grabska
507 099 747
mgrabska@apsysgroup.pl
 
 

Manufaktura Convention:

Agnieszka Nawrocka – Meeting Planner
511 415 533
convention@manufaktura.com

www.manufaktura-convention.pl