"Matka z krwi i kości"

W dniu 27 maja 2017 r., w godzinach 10:00 - 16:00, odbędzie się na rynku Manufaktury akcja o nazwie "Matka z krwi i kości". Organizatorkami tej akcji są trzy studentki - Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

Jej celem jest zbiórka krwi dla potrzebujących z terenu województwa łódzkiego i zachęcenie społeczności łódzkiej do oddawania szpiku. Wydarzenie to nawiązuje do Dnia Matki, który jest 26 maja br. "Matka" jest tu przedstawiona jako symbol, który występuje w życiu każdej osoby. Poprzez to skojarzenie, organizatorki chcą zwrócić uwagę na powszechność problemu, jakim jest niewystarczająca ilość krwi w stosunku do osób jej potrzebujących.

Urząd Miasta Łodzi objął honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi niniejszą akcję