Wróć do listy promocji
The Best of Classics -20% na wybrane modele obrączek „
(dalej jako „REGULAMIN”)

Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach 17 kwietnia –30 maja
2023 roku z możliwością jej skrócenia lub przedłużenia.

Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Polski w Salonach
Jubilerskich W. Śliwiński. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na
stronie www.wsliwinski.pl, w Salonach Jubilerskich W. Śliwiński oraz w
siedzibie Organizatora.
IWARUNKI UCZESTNICTWA
 W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania
Promocji zamówią w dowolnym Salonie W. Śliwiński komplet
obrączek spośród modeli, o których mowa w pkt. 6 poniżej, a następnie
dokonają ich zakupu.
5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4
powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 20% od regularnej
ceny detalicznej brutto kupowanych przez niego obrączek objętych Promocją.
Rabat zostanie naliczony do transakcji w momencie zakupu obrączek.
6. Promocja obejmuje następujące modele obrączek:
A-101, A-102, A-103, A-104, A-105, A-106, A-107, A-108, A-109, A-110,
A-111, A-112, A-113, A-114, A-115, A-116, A-117, A-118