Wróć do listy promocji
Organizatorem Akcji Promocyjnej „-20% na wszystkie modele obrączek „
jest firma W. Śliwiński Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (dalej jako:
„Organizator”).
Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach 06.05. –31 maja
2024 roku z możliwością jej skrócenia lub przedłużenia.
Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Polski w Salonach
Jubilerskich W. Śliwiński. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na
stronie www.wsliwinski.pl, w Salonach Jubilerskich W. Śliwiński oraz w
siedzibie Organizatora.