Wróć do listy promocji
Regulamin akcji promocyjnej:
„RABAT 30%”

1. Organizatorem promocji jest Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej przeprowadzanej od 09.11.2018 do 10.11.2018 w salonach NEW BALANCE.
3. W ramach akcji promocyjnej „RABAT 30%” każdy Konsument, który w określonym powyżej terminie - przy jednoczesnym zakupie (na jednym paragonie) - dokona nabycia dwóch sztuk towaru (minimum 1 szt. obuwia + 1 szt. odzieży) otrzyma 30% rabatu na cały paragon.
4. Rabaty będą naliczane od pierwotnej ceny katalogowej towaru.
5. W akcji nie biorą udziału modele H754LFT, H754LFN, H754LLK.
6. Rabat nie dotyczy produktów z kategorii akcesoria.
7. Rabat z akcji promocyjnej „RABAT 30%” nie łączy się z innymi promocjami (przez promocję należy rozumieć każde zmniejszenie ceny towaru od ceny pierwotnej), zniżkami wynikającym z kart stałego klienta oraz towarami przecenionymi na innej podstawie.
8. Nie ma możliwości rezerwacji towaru przed oraz w czasie trwania akcji promocyjnej „ RABAT 30%”.
9. Zwrot Towaru zakupionego w czasie trwania akcji „RABAT 30%” jest możliwy pod warunkiem zwrotu wszystkich produktów z paragonu (nie obowiązuje w tym zakresie regulamin punktu handlowego), natomiast Konsument ma możliwość wymiany zakupionego Towaru na inny rozmiar, model w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu.
10. W pozostałym zakresie obowiązuje regulamin punktu handlowego.