Wróć do listy promocji
Regulamin akcji promocyjnej:
„ CHOINKA”1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „CHOINKA” przeprowadzanej w terminie od 07.12.2018 do 24.12.2018r. w salonach New Balance.
2. W ramach akcji promocyjnej „CHOINKA” każdy Konsument, który w określonym powyżej terminie przy jednoczesnym zakupie (na jednym paragonie) - dokona zakupu dwóch produktów otrzyma 20% rabatu, przy zakupie trzech lub więcej produktów otrzyma 30% rabatu.
3. Rabat obowiązuje na całą kolekcję dostępną w salonie.
4. Rabat z akcji promocyjnej „CHOINKA” nie łączy się z innymi promocjami (przez promocję należy rozumieć każde zmniejszenie ceny towaru od ceny pierwotnej), zniżkami wynikającym z kart stałego klienta oraz towarami przecenionymi na innej podstawie.
5. Nie ma możliwości rezerwacji towaru przed oraz w czasie trwania akcji promocyjnej „CHOINKA”.
6. W pozostałym zakresie obowiązuje regulamin punktu handlowego, natomiast w przypadku sprzeczności takiego regulaminu z regulaminem akcji promocyjne „CHOINKA” zastosowanie ma wyłącznie w tym zakresie (sprzeczności) niniejszy regulamin.