Odpowiedzialność

Manufaktura aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Udostępnia przestrzeń dla ważnych akcji społecznych i edukacyjnych. Szczególnym wsparciem otacza dzieci i młodzież z pobliskich osiedli. Każdego roku Manufaktura podejmuje bliską współpracę z jedną instytucją pożytku publicznego. Działaliśmy już z Fundacjami: Happy Kids, Jaś i Małgosia, Krwinka, Kolorowy Świat, Gajusz, Dom w Łodzi, a także Caritas oraz Łódzkim Hospicjum dla Dzieci.
Wspieramy również wszelkie działania prozdrowotne. Manufaktura gości akcje informacyjne i profilaktyczne, chętnie angażuje się w promocję zdrowego stylu życia. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizujemy systematyczne akcje zbiórki krwi. Na rynku regularnie pojawia się także Mammobus, w którym można wykonywać badania profilaktyczne.