Kontakt

Adres:

ul. Drewnowska 58,
91- 002 Łódź

Punkt Informacji w Manufakturze:

+48 42 664 92 89
informacja@manufaktura.com

Apsys Polska– biuro dyrekcji

ul. Drewnowska 58
+48 42 664 92 60
manufaktura@manufaktura.com

Biuro Prasowe:

rzecznik(at)manufaktura.com
510 262 524

Wynajem powierzchni tymczasowych na terenie pasaży handlowych i na Rynku:

+48 42 664 92 60 w godzinach 9.00 - 17.00
wynajem@manufaktura.com

Manufaktura Convention:

Agnieszka Skubisz
+48 500 072 856
convention@manufaktura.com

 

Regulamin Centrum:

Pobierz Regulamin Manufaktury
 

IOD - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dataprotection@union-investment.com


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca centrum Manufaktura.

Administratorem danych osobowych Union Investment Real Estate GmbH, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą w Hamburgu (adres: Valentinskamp 70-EMPORIO, 20355 Hamburg, Niemcy) (zwana dalej Spółką). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie pod w/w adresem lub mailowo pod adresem: dataprotection@union-investment.com. Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.